Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Koulutus / Hyvinvointipalvelut
Aktiivisesti mukana SOTE-kentän muutoksissa

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on kokonaisuudessaan uudistumassa. Tällä rakenteellisella muutoksella on vaikutuksia myös alan koulutukseen, joten on tärkeää, että olemme olleet mukana SOTE-uudistuksessa.

Suomi ikääntyy nopeasti ja Lappi muuta Suomea nopeammin. Ikääntyneiden hoitoon tarvitaan työntekijöitä. Koulutuksen suuntaamisessa ja sisältöjen kehittämisessä tämä tarve on otettava huomioon. Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen osaamisala kuuntelee herkällä korvalla toimintaympäristön heikkojakin signaaleja ja räätälöi koulutustaan vastaamaan työelämän tarpeisiin.


Yhteistyön voimalla tuloksia muutosten myllerryksessä

Vuosi 2014 on ollut yhteisen toimintakulttuurin rakentamista Lapin ammattikorkeakoulun aloittaessa toimintansa. Keskeistä tässä ovat olleet esimerkiksi opetussuunnitelmien yhdenmukaistaminen, hyvien käytäntöjen jakaminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen ja esimiestyöhön liittyvä muutosprosessi.

Erityisenä kehittämisen kohteena ovat olleet molempien kampusten simulaatio-oppimisympäristöt ja -opetusmenetelmät. Kehittämisen tukena ovat olleet EAKR ja ESR -rahoitteinen SKY -simulaatio-ja kehittämisympäristöhanke sekä EAKR-rahoitteinen ENVI II -hanke, jossa kehitetään hyvinvointialojen virtuaali- ja simulaatiokeskuksesta saumattomien hoito- ja palveluketjujen innovaatio- ja oppimisympäristö.

Uusien simulaatioympäristöjen käyttöönottoa voidaan pitää vuoden 2014 kohokohtana.

Hoitotyön lehtori Anna-Leena Nousiainen valittiin vuoden ansioituneimmaksi aikuisopettajaksi. Palkinnon myönsi ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE. Anna-Leena on yhdistänyt opetuksessaan simulaatio-opetuksen ja ongelmaperustaisen oppimisen periaatteet. Tämä toimintamalli sopii hyvin hoitotyön opetukseen ja tavoitteena on laajentaa mallin käyttöä alan opetuksessa.

Suurista muutoksista huolimatta perusprosessit, koulutus ja TKI, ovat toimineet hyvin.

Tulossopimuksen mukaiset tulokset saavutettiin lähes kaikilla osa-alueilla. Tulokset ylitettiin muun muassa tutkintojen saannon, 55 opintopistettä suorittaneiden, T&K-pisteiden, julkaisujen ja liiketoiminnan osalta. Kehitettävää on erityisesti opiskelijoiden kansainvälisten vaihtojen lisäämisessä ja eroamisten vähentämisessä.


Kehittämisen fokus 2015

Vuonna 2015 jatkamme opetussuunnitelmien uudistamista. Keskiössä ovat erityisesti osaamisperustaisuuden vahvistaminen ja osaamisen arviointi.

Tavoitteenamme on myös oppimisympäristöjen toiminnan tehostaminen ja niiden entistä tiiviimpi kytkeminen maksulliseen palvelutoimintaan ja TKI-toimintaan.

Hankkeet kootaan strategian painoaloille ja erityisten hyvinvointipalvelujen osaamisalan omien teemojen, esimerkiksi työhyvinvoinnin, alle. Lisäämme myös hankkeiden ja opetuksen integraatiota.

 

Outi Hyry-Honka
Osaamisalajohtaja
Hyvinvointipalvelut