Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Koulutus / Kauppa ja kulttuuri
Koko Lappi haltuun – Yhteistyöllä eteenpäin

Kaupan ja kulttuurin osaamisalalla elettiin maakunnan yhteisen ammattikorkeakoulun ensimmäinen toimintavuosi rakentamalla yhteistä toimintatapaa ja jakamalla osaamista kampusten välillä.

Tapasimme lappilaisia toimijoita sekä yrityksissä että kunta- ja koulutusorganisaatioissa useissa tilaisuuksissa vuoden mittaan. Näissä kohtaamisissa kerätyt tarpeet huomioimme opetussuunnitelman kehitystyössä.


Tulevaisuuden vireää yritystoimintaa ja kulttuuria varten

Digitalisaatio, yritysyhteistyö, kansainvälinen osaaminen, yrittäjämäinen toiminta ja liiketoimintaosaaminen korostuvat kaikissa koulutuksissamme.

InnoBarents Lab -toiminta kansainvälisen liiketalouden koulutuksessa ja LiikeAkatemia -malli suomenkielisessä liiketaloudessa soveltuvat tulevaisuuden oppimisympäristöiksi. Lisäksi otimme käyttöön Napalaakso-oppimisympäristön, jossa ensimmäisen vuosikurssin liiketalouden opiskelijat opiskelevat yritystoimintaa simulaatiomenetelmällä.

InnoMaraton -opintokokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston ja lappilaisten yrittäjien kanssa, ja se huipentui päätöstapahtumaan Ylläksellä. InnoMaraton rakennettiin myös kansainväliseksi konseptiksi.

Yrittäjyyteen valmentamista tarjottiin myös lappilaisille kunnille Kesäyrittäjyys-konseptilla. Se toteutettiin ja toteutetaan tulevanakin kesänä toisella aseella opiskeleville nuorille ympäri Lappia.

ICT-alan muutokset tulevat olemaan suuria ja sähköisten palvelujen kehitystyön pitäisi olla jo käynnissä, myös Lapissa. Tietojenkäsittelyssä onkin jo avattu yhteistyötä kuntatoimijoihin.

Kuvataiteessa teimme yhteistyötä sekä Pohjoisen kulttuuri-instituutin puitteissa että alueen organisaatioiden kanssa, ja valmistelimme valtakunnallista yrittäjämäisen koulutuksen kehittämishanketta.

Päättyvästä viestinnän koulutuksesta säilytämme osaamisen joka tuo lisäarvoa muille koulutusaloille.


Kansainvälistymistä ja etäisyyksien hallintaa tukemassa

Lappi tarvitsee osaamista kansainvälisissä verkostoissa ja kansainvälisillä markkinoilla. Siksi kiinnitimme huomiota etäisyyksien hallinnan osaamiseen sekä tarpeeseen kehittää virtuaalikampuksen ohella myös etäjohtamista, etätyöskentelyä ja etäkokoustamista sekä luovia ratkaisuja ja työkaluja virtuaaliympäristöissä. Erityisen maininnan ansaitsee Lapin ammattikorkeakoulun ensimmäisen Horizon 2020 -hanke, SmartSet-virtuaalistudio.

Kehitimme TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota. Suurin osa opettajista oli mukana hanketyössä ja useimmissa hankkeissa mukana oli myös opiskelijoita. Samalla sitouduimme strategian mukaisiin painotuksiin.

OKM:n rahoittama BOSS-hanke (From Boarders to Shared Space) avaa rajan yli tapahtuvan yritys- ja palvelutoiminnan kehitystyötä Lapin ja koko Suomen rajoilla. YIE-hanke (Young Innovative Entrepreneurs) toteutettiin Barentsin alueen maissa keskiössään yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat. Creative Momentum -hankkeella verkotettiin luovien alojen yrittäjiä ja opiskelijoita, tähtäimenä luovan alan yritystoiminta pohjoisen periferian alueella. Practise Future -hankkeella mahdollistettiin kolmen Barentsin alueen maan harvaan asutun alueen innovaatiotyö, joka osallistaa sekä opiskelijat, yrittäjät että kuntaorganisaatiot.

Saimme ensimmäiset kokemukset koulutusviennistä Ranskaan ja Venäjälle. Ulkomaiset asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita etäopetuksen hyödyntämisestä.


Tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin

Yhteishaussa onnistuttiin hyvin. Opiskelijoiden kiinnostus kansainväliseen vaihtoon kasvoi ja kova tavoite saavutettiin, samoin kuin henkilökunnankin osalta.

Tutkintomäärissä, TKI:tä koskevissa tavoitteissa sekä julkaisuissa saavutettiin erinomainen tulos. Vuosi oli myös taloudellisesti hyvä ja mahdollistaa investoinnin tuleviin lähivuosiin.

Opintonsa keskeyttäneitä varten käynnistetty ”kadonneiden lampaiden projekti” on yhteiskunnallisestikin tärkeä ja etenee aikataulun mukaisesti.

Henkilöstön jaksaminen oli jatkuvassa seurannassa. Henkilöstökyselyn tulos kuitenkin kertoi luottamuksesta ja positiivisesta ilmapiiristä. Opiskelijapalautteiden käsittelyä tehostettiin ja erityisesti viestinnän koulutuksen osalta tiedon ja näkemysten vaihto osoittautuikin tarpeelliseksi.

Leena Alalääkkölä
Osaamisalajohtaja
Kauppa ja kulttuuri