Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Koulutus / Matkailupalvelut
Matkailuinstituutin toiminta vahvaa

Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisala on osa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI), johon kuuluvat myös Lapin yliopiston matkailututkimus ja Lapin matkailuopisto.
Instituutin tarjoamat yhteiset opinnot ja koulutusasteiden kesken ristiin valittavat opinnot sekä yhteistyö TKI-toiminnassa ovat pikku hiljaa vakiintuneet osaksi MTI:n toimintaa.


Virtuaalisuutta ja kansainvälisyyttä

Muiden osaamisalojen tapaan myös MTI:n toimintaa ohjasivat tulossopimuksessa asetetut tavoitteet.
Opintojen keskeyttämiset vähenivät aikaisempiin vuosiin verrattuna ja virtuaaliopintojen opintopistesaldo nousi edellisvuosista. Sen sijaan tutkintotavoitteesta jäätiin hiukan ja opintojen läpäisyssä on edelleen kehitettävää.
Kansainvälinen vaihto- ja harjoittelutoiminta ovat entistä vetovoimaisempia ja rakensimme toimivaa harjoitteluyhteistyötä erityisesti Etelä-Saksan suuntaan. Opintoihin kuuluvan harjoittelun kehittämisen tukena on kolmevuotinen Erasmus+ -rahoitteinen hanke, jossa on mukana kaikkien MTI:n osapuolten lisäksi kumppaneita Saksasta ja Hollannista.


Tärkeän turvallisuusosaamisen kärkeä

TKI-toimintaa haastoi ohjelmakauden vaihtuminen, jonka vaikutusta pyrittiin tasaamaan jaksottamalla hankkeiden toteutusaikoja. Hankkeet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat myös asiantuntijavaihtoja ja artikkeleiden ja julkaisujen tuottamisen.

Kummassakin indikaattorissa pääsimme meille asetettuihin tavoitteisiin.

Toimintavuotta leimasi vahvasti Lapin AMKin strategiatyö. Osaamisalalla on vetovastuu turvallisuusosaamisen painoalasta. Painoalan tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyä koordinoi monialainen työryhmä.

Turvallisuusosaamista vahvisti kansainvälisellä tasolla COMBAT-hanke, jossa tutkitaan ihmiskauppaa ja sen ehkäisemistä. Kansallisella tasolla uusi yhteistyökuvio avautui kun MTI pääsi mukaan Ilmatieteenlaitoksen MERMAID-tutkimushankkeeseen, jossa tuotetaan valtioneuvostolle tietoa arktisen merenkulun ja matkailun tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista.

Palveluliiketoiminnassa saavutettiin monien vuosien jälkeen positiivinen tulos.

Työelämäyhteistyö eri muodoissaan oli erittäin vahvaa ja sitä kehitetään edelleen. Yhteistyökumppanit Pilke, Lapin Safarit sekä SantaPark saivat MTI:lta omat nimikkotilansa. Uudenlaisen yhteistyömuodon tavoitteena on tuoda kumppaneita tutuksi kampuksella, mutta samalla myös lisätä tilojen luokka- ja kokoustilojen viihtyisyyttä.
Henkilöstömme edustajat toimivat asiantuntijoina useissa alan alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. MTI:n asiantuntijat olivat mukana muun muassa Lapin matkailustrategien päivittämisprosessissa, Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnassa ja Lapin matkailuelinkeinon liiton hallituksessa.


Muutosvuosinakin perustekeminen on hyvällä tasolla

Henkilöstö koki toimintavuoden haastavaksi. Monet sisäiset toimintaprosessit uudistuivat ja niiden kehittämistyö jatkuu edelleen. Osaamisalan kehittämisessä painottui sisäisen toiminnan kehittäminen ja yhteinen tapa toimia.
Vuoden 2014 loppupuolella osaamisalalla toteutettiin organisaation sisäinen auditointi. Auditointiryhmän palaute matkailupalveluiden toiminnasta oli erittäin myönteinen, vaikka kehittämisen kohteitakin nousi esille.


Johan Edelheim
Osaamisalajohtaja
Matkailupalvelut