Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Se tuli. Se jää. / Lapin AMKin brändi
Pohjoista tekoa

Lapin AMK syntyi 1.1.2014 Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista. Niitä ei enää ole, mutta kaikki tietämys jatkuu ja jalostuu Lapin AMKissa.


Uuden korkeakoulun nimestä syntyi nopeasti yksimielisyys: Lappi on Suomen tunnetuin maakunta, jo valmiiksi jotain tavanomaisen yläpuolella. Lapin AMKin brändi tukee arvokasta Lappi-brändiä, ja toisinpäin.

Sloganilla Pohjoista tekoa haluamme kertoa, että Lapin AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menestytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta. Tästä kokemuksesta kertyy tietoja, taitoja ja elinvoimaa jaettavaksi myös toisille. Lapin AMK on kumppani kaikille, jotka haluavat kehittyä, oppia ja saavuttaa jotain uutta. Pohjoisuudelle – aitoudelle ja rohkealle tekemiselle – on kysyntää muuallakin.

Merkki syntyi näistä aineksista:

 

 Yhteisöilmeen ideologia.png

 

Brändin rakennusaineksiksi valitsimme arktisesta luonnosta tutut vastakohtaisuudet ja äärimmäisyydet. Vastakohtaisuudet ovat vahvuutemme.

Pohjoista tekoa.png

 

Sama ajatus toistuu mieliväreissämme.

 

Lapin AMK värit.png

 

Olemme itsellemme ja ympäristöllemme uskollisia ja rehellisiä, minkä ansiosta onnistuimme myös uuden ammattikorkeakoulun yhteisöolemuksen luomisessa. Meille on tärkeää olla uskottavia tekemisissämme.

Laadimme keväällä henkilökunnan käyttöön Paksu punainen -kirjasen, jossa pyrimme omintakeisella tavalla havainnollistamaan muutosta ja henkilökohtaistamaan uuden AMKin tulevaisuutta. Toukokuussa tehdystä henkilöstökyselystä kävi ilmi, että koulun ilme oli nopeasti alkanut tuntua omalta ja tutulta myös työntekijöidemme mielissä.

Opiskelijat omaksuivat uuden nimen ja ilmeen nopeasti. Uusi opiskelijakunta ROTKO yhdisti omaan yhteisöilmeeseenä sukunäköä koulun ilmeen kanssa.

 

ROTKO-logo-FIN_4v.png

 

Ulkoisen lanseerauksen käynnistys kiinnittyi kevään yhteishakujen markkinointiin. Lanseerausvideon suunnitteli ja toteutti kulttuurialan opiskelija- ja opettajaryhmä.

Kevään 2014 yhteishaussa Lapin AMKiin hakeneiden määrä nousi 11 prosenttia edellisvuoden lukuihin verrattuna. Nousua oli kaikissa koulutustyypeissä; nuorten koulutuksessa 10 prosenttia, aikuiskoulutuksessa kolme prosenttia ja ylemmissä AMK-tutkinnoissa peräti 78 prosenttia. Uutinen 2.4.2014.

Aiemmin tammi-helmikuussa järjestetyssä englanninkielisten koulutusten yhteishaussa hakijamäärä säilyi edellisvuosien tasolla.

Toukokuussa julkaistusta Taloustutkimus Oy:n Korkeakoulujen imago 2014 -tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalaisnuorten mielikuva Lapin AMKista on selvästi myönteisempi kuin mielikuva ammattikorkeakouluista keskimäärin. Lapin AMKia oltiin myös valmiita suosittelemaan opiskelupaikaksi useammin kuin ammattikorkeakouluja keskimäärin. Uutinen 20.5.2014.

Liekeissä, pää kylmänä.

Heli Lohi
tiedottaja