Etusivu / Vuosikertomus 2014 / Se tuli. Se jää. / Rehtorin katsaus
Uusi Lapin ammattikorkeakoulu vauhdilla käyntiin

Lapin ammattikorkeakoulun toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Käynnistymisen valmistelua oli tehty koko vuoden 2013 ajan. Vuotta 2014 voi kuvata toimintakulttuurien kohtaamisen vuodeksi. Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluilla oli molemmilla olleet omat toimintatapansa. Lapin ammattikorkeakoulun oman toimintakulttuurin luominen käynnistyi vuoden 2014 aikana. Muutosprosessi jatkuu edelleen.

Vuosi 2014 oli Lapin ammattikorkeakoululle erinomainen toimintavuosi. Kevään 2014 yhteishaku osoitti, että uusi Lapin ammattikorkeakoulu oli ottanut oman paikkansa korkeakoulukentässä parantamalla vetovoimaansa suhteutettuna yhdistymistä edeltäviin ammattikorkeakouluihin.

Toimintavuoden aikana syntyi myös uusi tutkintoennätys; milloinkaan aiemmin Lapissa ei ole suoritettu ammattikorkeakoulututkintoja yhtä paljon kuin vuonna 2014. Lisäksi Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan Lapin ammattikorkeakoulun brändi oli kolmanneksi paras Suomessa, vaikka olimme toimineet vasta muutaman kuukauden, kun tutkimus tehtiin.


Strategiamme painottaa arktista osaamista – Arktisuudesta elinvoimaa

Keväällä 2013 Lapin ammattikorkeakoululle hyväksyttiin vuoteen 2020 ulottuva strategia. Strategian painoaloille nimettiin kehittämisryhmät, jotka konkretisoivat strategian käytännön toteuttamista. Vuoden 2015 aikana strategian toimeenpanoa tehostetaan siten, että tehdyt strategiset valinnat näkyvät selkeästi ammattikorkeakoulun perustoiminnoissa, koulutuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Visiomme vuoteen 2020 on haasteellinen: ”Olemme painoaloillamme arktisen osaamisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti arvostettu kouluttaja, kehittäjä ja kumppani”. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mutta vaatii runsaasti työtä ja paneutumista koko henkilökunnalta. Askel askeleelta olemme lähempänä vision toteutumista.


Talous vahvalle pohjalle

Myös taloudellinen tulos vuodelta 2014 on erinomainen. Hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseen vaikuttivat huolellinen ja suunnitelmallinen taloudenpito, tulosyksiköiden sitoutuminen tehokkaaseen ja taloudellisen toimintaan sekä edeltävissä ammattikorkeakouluissa tehdyt rakenteelliset kehittämistoimet.
Maksuvalmiuden ylläpito ja sen parantaminen muodostui taloudenpidon päätehtäväksi. Toiminta käynnistyi toiminnan volyymiin suhteutettuna minimaalisella kassalla. Toimintavuoden aikana maksuvalmius kehittyi kuitenkin myönteisesti lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen etupainotteisten maksatusten ansiosta.


Uusi rahoitusmalli aiheuttaa epävarmuutta rahoituksen kehittymisessä

Vuoden 2014 alusta lukien otettiin käyttöön ammattikorkeakoulujen uusi tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli. Mallin käyttöönotto heikensi selkeästi rahoituksen ennustettavuutta, kun rahoitusmekanismin vaikutuksia ei oikein tunnettu. Joka tapauksessa uusi rahoitusmalli johtaa yhä kasvavaan kilpailuun ammattikorkeakoulujen välillä.

Ammattikorkeakoulun sisäisessä tulosohjauksessa otettiin käyttöön selkeä sopimusmenettely. Sen avulla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmitun sopimuksen tulos- ja tunnuslukutavoitteet jaetaan ammattikorkeakoulun tulosyksiköille. Samalla tulosyksiköille annetaan resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosohjausmallia kehitetään vuoden 2015 aikana.


Konserniyhteistyö vahvistaa korkeakoulutusta Lapissa

Lapin korkeakoulukonserni – yhteistyö jatkui Lapin yliopiston kanssa. Vahvimpana näyttönä yhteis-työstä ovat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Pohjoisen kulttuuri-instituutti, Lapin korkeakoulukirjasto ja sosiaalialan Sociopolis-verkosto. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään tietohallinnossa ja tietohallintopalveluiden tuotannossa, opiskelijapalveluissa sekä hanketaloushallinnossa.

 

Martti Lampela LapinAMK pkuha 11 web.jpg

Martti Lampela
Rehtori