Etusivu / 2016 / Paras paikka.

Paras paikka

Vuosi 2016 oli Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) kolmas varsinainen toimintavuosi. Toimintojen yhtenäistäminen leimasi edelleen vuotta 2016.

Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi vuonna 2013 Lapin AMKin strategian, jonka linjaukset ulottuvat aina vuoteen 2020 asti. Strategian valintoja vietiin ammattikorkeakoulun perustoimintoihin, koulutukseen ja TKI-toimintaan intensiivisen työryhmätyöskentelyn avulla.

Vuonna 2016 Lapin AMKista valmistui 1023 eri alojen asiantuntijaa. Lukumäärä on hieman pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna, mutta tulos on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Tulosten vaikutukset näkyvät ammattikorkeakoulun valtion rahoituksessa vuosina 2018 – 2020.

Talouden vahvistuminen jatkui toimintavuoden aikana. Toimintavuoden taloudellinen tulos on 1,9 milj. euroa, joka tukee edellisvuosien tapaan ammattikorkeakoulun taloutta ja maksuvalmiutta.

Kevään 2016 aikana toteutettiin johtamisjärjestelmän ja johtamisen onnistumisen arviointi. Arvioinnin tulosten pohjalta järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, joissa keskityttiin lähiesimiestaitojen parantamiseen. Vuoden aikana julistettiin avoimeksi koulutusvastaavien sekä opetus- ja TKI-päälliköiden määräaikaiset tehtävät. Valtaosa lähiesimiehistä jatkaa vuoden 2017 alusta lukien entisissä tehtävissään.

Kuluneen vuoden aikana jatkui aiempina vuosina aloitettu opetussuunnitelma eli OPS-työ. Työn tavoitteena on, että uudet OPSit otetaan käyttöön syksyllä 2017. Kevään 2017 aikana valmistellaan toteutussuunnitelmat valmiiksi syksyä varten.

Valmistautuminen maaliskuussa 2017 tapahtuvaan auditointiin kiihtyi vuoden 2016 aikana. Auditoinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). Valmistautuminen konkretisoitui Lapin AMKin itsearviointiraportin laadintaan. Raportti toimitettiin KARVIlle vuoden loppuun mennessä.

Alkuvuoden aikana valmistauduttiin neuvottelemaan syksyllä OKM:n kanssa sopimus vuosille 2017 – 2020. Elokuussa sovittiin ministeriön kanssa ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteet sopimuskaudelle ja varsinaiset neuvottelut käytiin 26.10.2016. Sopimus tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien.

Vuoden vaihteessa 2016 – 2017 Lapin AMKin omistusrakenne muuttui. Lapin yliopisto osti molempien koulutuskuntayhtymien omistamat yhtiön osakkeet kokonaisuudessaan ja osan kunkin kaupungin (Kemi, Rovaniemi, Tornio) omistamista osakkeista. Lapin yliopisto omis-taa 1.1.2017 alkaen 49 % Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannasta ja loput osakkeet omistavat kolme kaupunkia kuta kuinkin saman suuruisin osuuksin.