Etusivu / 2016 / Pohjoisen tekijät

Pohjoisen tekijät

Liikunnalla työhyvinvointia

Ammattikorkeakoulun työhyvinvointiryhmien suunnitteleman työhyvinvoinnin kehittämistoiminnan teemana oli vuonna 2016 liikunta. Koko henkilöstölle tarjottiin muun muassa tarvelähtöistä ja vapaaehtoista toimintakyvyn mittausta. Vuoden aikana valjastettiin myös ammattikorkeakoulun omia kuntosaleja henkilöstöliikunnan käyttöön. Lapin AMK on tukenut aiempien vuosien tapaan henkilöstön työkyvyn ylläpitoa ja kehittämistä sekä työhyvinvointia työnantajan tukemilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Henkilöstö on hyödyntänyt seteleitä ja niiden myötä liikunta- ja kulttuuripalveluita erittäin aktiivisesti.

Syksyllä ensimmäistä kertaa järjestetty työhyvinvointipäivä sisälsi liikuntaneuvontaa, lajitutustumisia ja asiantuntijaluentoja. Työhyvinvointipäivänä lanseerattiin hyvän työilmapiirin ilmiantokampanja, jossa muutaman kerran vuodessa palkitaan työkavereita tai -tiimejä esimerkillisestä toiminnasta työilmapiirin ja hyvinvoinnin edistäjänä.


Osaamista kartoitetaan ja kehitetään


Lapin AMKissa jatkettiin vuonna 2015 valmisteltua ja pilotoitua osaamisen kartoittamista. Vuoden 2016 aikana kartoitettiin opetushenkilöstön osaaminen ja käynnistettiin muun henkilöstön osaamiskartoituksen sisällön valmistelu. Opetushenkilöstön kartoitustulokset ovat olleet opetushenkilöstön esimiesten, koulutusvastaavien, käytettävissä heidän määrittäessään osaamisen kehittämistoimenpiteitä. 

Kehityskeskusteluiden yhteydessä sovittiin myös työnantajan tuesta henkilöstön osaamisen kehittämiseen omaehtoisella kouluttautumisella. Tällä palkallisena vapaana toteutuvalla tuella pyritään täydentämään ja monipuolistamaan työnantajan organisoimaa ja kustantamaa osaamisen lisäämistä ja kouluttamista. Opettajien kohdalla maksimimäärä on 40 tuntia ja muun henkilöstön kohdalla viisi työpäivää. Omaehtoisen kouluttautumiseen käytettiin vuonna 2016 yhteensä 105 työpäivää.