Etusivu / 2016 / Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2016

Lapin AMKin tunnuslukuja 2016
  • budjetoitu liikevaihto 40,5 M€
  • tutkinto-opiskelijoiden määrä 5500
  • henkilöstömäärä 470
  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi 8 M€
  • tutkimus- ja kehittämishankkeissa tehdyt henkilötyövuodet 106 htv
  • opiskelijoiden opinnäytetöinä tehtyjä kehittämisprojekteja vuosittain 1100 kpl (275 htv)
  • opiskelijoiden harjoittelujaksot työelämässä 390 htv
  • opiskelijoista työllistyy 82 % heti valmistuttuaan ja heistä 84 % jää töihin Pohjois-Suomeen (Lappiin 55 %)
Tase ja tuloslaskelma