Etusivu / 2017 / Paras paikka.

Paras paikka - Rehtorin katsaus vuoteen 2017

 

Lapin AMK osaksi yliopistokonsernia

Vuoden 2017 aikana toteutettiin Lapin AMKin omistussuhteiden muutos. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttivat 1.1.2017 omistusosuutensa osakekaupalla Lapin yliopistolle. Lisäksi Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungit myivät osakkeitaan yliopistolle siten, että yliopiston omistusosuus Lapin ammattikorkeakoulu Oy:stä nousi 49 prosenttiin yhtiön osakekannasta.

Toisessa vaiheessa Rovaniemen kaupunki myi 1.7.2017 kolme osaketta Lapin yliopistolle. Yliopiston omistusosuus ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakekannasta nousi 50,5 prosenttiin ja ammattikorkeakouluosakeyhtiöstä tuli yliopiston tytäryhtiö.

Omistussuhteiden muutos tiivisti ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyötä. Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategiaa päivitettiin; uusi konsernistrategia sivuaa entistä paremmin molempien korkeakoulujen strategioita. Korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämishankkeista muodostettiin selkeitä projekteja, joilla on konkreettiset tavoitteet yhteistyön tiivistämiseksi.

Tuloksen tekemisen meininki

Vuonna 2017 Lapin AMKista valmistui 1122 eri alojen asiantuntijaa. Lukumäärä on hieman pienempi kuin vuoden 2015 ennätystulos (1149), mutta selkeästi parempi kuin vuoden 2016 tulos (1023). Tulosten vaikutukset näkyvät ammattikorkeakoulun valtion rahoituksessa vuosina 2019 – 2021.

Talouden vahvistuminen jatkui toimintavuoden aikana. Toimintavuoden taloudellinen tulos on 2,9 miljoonaa euroa, joka tukee edellisvuosien tapaan ammattikorkeakoulun taloutta ja maksuvalmiutta.

Lapin AMK läpäisi auditoinnin

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteutti keväällä 2017 Lapin ammattikorkeakoulun laatuauditoinnin. Syyskesällä KARVI julkaisi auditoinnin tuloksen: Lapin AMK läpäisi auditoinnin erinomaisin tuloksin. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön koko ammattikorkeakoulussa

Kuluneen vuoden aikana jatkui aiempina vuosina aloitettu opetussuunnitelmatyö. Syksyn 2017 alusta lukien koko ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön uudet osaamis- ja ongelmaperusteiset opetussuunnitelmat.

Varainkeruulla osaamispääomaa Lappiin

Loppuvuodesta Poliisihallitus myönsi Lapin ammattikorkeakoululle rahankeräysluvan. Välittömästi luvan saamisen jälkeen käynnistettiin toimet ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseksi korkeakoululle. Valtion budjetissa on varattu 24 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa kyseisen määrärahan ammattikorkeakouluille kerätyn ulkopuolisen rahoituksen suhteessa.


Martti Lampela
Rehtori
Martti Lampela