Etusivu / 2017 / Pohjoinen edelläkävijä

Pohjoinen edelläkävijä

Osaamista Lappiin

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 1000 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa.  Vuonna 2017 Lapin AMKissa osaamistaan päivitti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) kautta 126 työelämässä mukana olevaa asiantuntijaa. Lapin AMK tarjoaa myös räätälöityjä koulutuspaketteja organisaatioiden osaamisen kehittämiseksi.

Lapin AMKista valmistuneista opiskelijoista selvä enemmistö on kotoisin Lapista ja suurin osa löytää myös ensimmäisen työpaikkansa Lapista. Opintojen aikana luodut verkostot ja yhteydet työelämään tukevat sekä työnantajan rekrytointia, että valmistuneen työllistymistä.

Arktinen olosuhdeosaaja
Lapin pitkät etäisyydet ja harva asutus nostavat arvoonsa toimivat verkostot ja tiiviit yhteistyösuhteet alueen toimijoiden kesken. Lapin ammattikorkeakoulu on vahvasti maakuntaan sitoutunut kouluttaja ja kehittäjä, jonka toimintaa ohjaavat alueen ja työelämän kehittämisen tarpeet.

Lapin AMK keskittyy strategiansa mukaisesti arktiseen olosuhdeosaamiseen. Arktisen toimintaympäristön vaatimuksista nousee erityisosaamista, joka yhdistyy liiketoimintamahdollisuuksiin sekä ratkaisukeskeiseen ja avoimeen toimintakulttuuriin.

Lapin AMK tutkii ja kehittää arktista olosuhdeosaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa ja tukee osaltaan uuden yritystoiminnan viriämistä Lappiin.