Etusivu / 2017 / Pohjoisen tekijät

Pohjoisen tekijät

Opiskelijakunta Rotkon vuosi 2017

Opiskelijakunta ROTKOlle 2017 oli suurten operatiivisten muutosten vuosi. Uuden AMK-opiskelijakortin luominen ja käyttöönotto yhdessä muutaman muun opiskelijakunnan kanssa piti hallituksen täystyöllistettynä läpi koko vuoden. Työkuormaa tasasi huhtikuussa tiimiin palkattu jäsenpalvelusihteeri Kaisa Keihäskoski.

Opiskelijakorttimuutoksen, ja siihen liittyneen jäsenrekisterin vaihdon, lisäksi suurimpia projekteja vuonna 2017 olivat kunnallisvaalit, poliittisen ohjelman laatiminen, EUn tietosuoja-asetuksen valmistautuminen, tuutorkoulutus, uusien internetsivujen suunnittelu ja rakentaminen, Lapin AMKn avajaiset, Kuksajaiset ja Arctic Appro.

Kunnallisvaalien alla ROTKO järjesti ehdokkaille vaalitorin, missä tuotiin ehdokkaille tietoon opiskelijoiden tarpeita ja kerättiin myös tarpeisiin liittyviä vaalilupauksia. Tapahtumaan saatiin paikalle lukuisia eri puolueiden edustajia ja myös opiskelijat osallistuivat aktiivisesti vaalilupausten keräämiseen.

Kuksajaisten konseptia uudistettiin hieman. Tapahtuma oli suurempi kuin koskaan, sillä kaikki Lapin AMKn aloittavat ryhmät osallistuivat kisaan. Kemistä ja Torniosta rastikisaan saapui lähes 200 opiskelijaa. Meri-Lapin Kuksajaisdebyytti onnistui erinomaisesti sosionomiopiskelijoiden napattua mittelöiden toisen sijan. Konseptiuudistus todettiin kaikin puolin onnistuneeksi, ja ROTKOn hallitus päättikin että kokeilusta tehdään uusi perinne.
 
Opiskelijakunnan toimijoita pitivät kiireisenä sisäisten prosessien lisäksi myös tiivis yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Luottamustoimijat osallistuivat aktiivisesti muun muassa Tuudon käyttöönottoprosessiiin, opetuksen kehittämiseen sekä LUC2020 -hankkeen työryhmien toimintaan. Lisäksi ROTKO laati yhdessä AMKn markkinoinnin kanssa malliston Lapin AMKn logotuotteita, jotka ovat saatavilla ROTKOn toimistoilta.

Hallituksen kuormitus heijastui edustajistovaaleihin, joiden ehdokasmäärä ja äänestysaktiivisuus laskivat molemmat hiukan. ROTKO säilyi kuitenkin yhä opiskelijakuntien välisessä vertailussa maan kärkikastissa.

Työntäyteinen vuosi kantoi hedelmää jäsenmäärän noustua vuoden aikana lähes viidenneksellä. Voinee olettaa, että opiskelijoiden näkökulmasta muutos on oikeansuuntainen. Vuonna 2018 opiskelijakunta jatkaa työtään opiskelijoiden paremman arjen puolesta. Suuria muutoksia ei ole välittömästi näköpiirissä, joten toiveissa on, että aikaa jäisi prosessien hiomiseen ja näkyvyyden lisäämiseen kampusten jokapäiväisessä tohinassa.

Elina Holm
Toiminnanjohtaja
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotko


Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuu


Lapin AMKissa jatkettiin vuonna 2016 valmisteltua ja pilotoitua osaamisen kartoittamista. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin opetushenkilöstön osaamiskartoituksien toista kierrosta ja laadittiin TKI-, tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön osaamiskartoituksien sisällön valmistelu. Opetushenkilöstön kartoitustulokset olivat opetushenkilöstön esimiesten, koulutusvastaavien käytössä heidän määrittäessään osaamisen kehittämistoimenpiteitä. Vuonna 2017 aloitettiin osaamiskartoituksien integroiminen osaksi kehityskeskusteluprosessia.

Koko henkilöstö osallistui yhteismitalliseen kehityskeskusteluprosessiin, jossa täsmennet-tiin jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen tavoitteet ja vastuut sekä varmistettiin, että jokaisella on tehtävänsä hoitamiseen tarvittavat edellytykset, osaaminen ja motivaatio.

Kehityskeskusteluiden yhteydessä sovittiin myös työnantajan tuesta henkilöstön osaamisen kehittämiseen omaehtoisella kouluttautumisella. Tällä palkallisena vapaana realisoituvalla tuella pyritään täydentämään ja monipuolistamaan työnantajan määräyksestä tapahtuvaa osaamisen lisäämistä ja kouluttamista.