Etusivu / 2017 / Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2017

Lapin AMKin tunnuslukuja 2017
  • Liikevaihto 42,7 M€
  • tutkinto-opiskelijoiden määrä 5200
  • henkilöstömäärä 470
  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi 8 M€
  • tutkimus- ja kehittämishankkeissa tehdyt henkilötyövuodet 106 htv
  • opiskelijoiden opinnäytetöinä tehtyjä kehittämisprojekteja vuosittain 1100 kpl (275 htv)
  • opiskelijoiden harjoittelujaksot työelämässä 390 htv
  • opiskelijoista työllistyy 82 % heti valmistuttuaan ja heistä 80 % jää töihin Pohjois-Suomeen