Etusivu / Vuosikertomus / Paras paikka. / Opetussuunnitelmat uudistuvat

Opetussuunnitelmat uudistuvat

Tavoitteena on, että Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten opetussuunnitelmat ovat työelämälähtöisiä ja osaamisperustaisia, joustavat oppimispolut mahdollistavia sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vertailtavia ja kilpailukykyisiä. Haluamme varmistaa, että opiskelijoilla on työelämän edellyttämä osaaminen ja kansainvälistyminen, jotka takaavat hyvän työllistymisen. Opetussuunnitelmat toteuttavat Lapin AMKin strategian painoalojen osaamisen kehittymistä työelämäläheisesti ja monialaisesti.

Vuonna 2015 pääpaino kehittämisessä oli opetussuunnitelmien ensimmäisen vaiheen katselmointien suunnittelu ja käynnistämien. Katselmointeja varten laadittiin kriteeristö rehtorin vahvistaman OPS2017 laatimisen ohjeen pohjalta. Katselmoinnit käynnistettiin syksyllä 2015.

Yhteisiä ja osaamisalakohtaisia kehittämispäiviä järjestettiin osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisnäkemyksen ymmärryksen lisäämiseksi. Kehittämispäivien teemoina olivat muun muassa yhteisopettajuus/tiimiopettajuus, oppimisen organisointi eri malleilla ja oppimisen ohjaus.

Opetussuunnitelmien toteutussuunnitelmien yhtenäistämiseksi käynnistettiin lukukausidokumenttien suunnittelutyö. Lisäksi käynnistettiin yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa opettajien osaamisen kartoitukset osana osaamisen strategista johtamista. Osaamistarpeiden pohjalta määriteltiin osaamisalan, organisaation ja opetushenkilöstön kvalifikaatiot eli osaamisalueet, sisällöt ja tasot sekä opettajakohtaiset osaamisprofiilit eli kompetenssit. Määrittelytyötä tehtiin karkealla tasolla ja lähtökohtana oli osaamisen konkretisointi eli millaista osaamista tarvitaan, että kyetään toimeenpanemaan strategiaa ja toteuttamaan osaamis- ja ongelmaperustaista oppimista.

 

Osaamis ja ongelmaperustainen oppiminen.jpg