Etusivu / Vuosikertomus / Paras paikka. / Painotamme turvallisuutta

Painotamme turvallisuutta

Lapin ammattikorkeakoulu on valtakunnallisesti tunnustettu arktisten ja pohjoisten turvallisuusolosuhteiden osaaja. Turvallisuus on keskeistä myös työ- ja opiskeluympäristöissämme sekä päivittäisessä toiminnassamme.

Lapin AMKin turvallisuuspolitiikka linjaa yleiset turvallisuutta varmistavat tavoitteet, toimintaperiaatteet ja vastuut turvallisuustoiminnassa. Turvallisuustoimintamme on arvoihin perustuvaa ja tavoitteellista, selkeästi johdettua ja organisoitua sekä säännöllisesti arvioitua. Turvallisuustyötä rytmittää vuosikello.

Painotamme myönteisen turvallisuuskulttuurin luomista ennakoivalla turvallisuusajattelulla sekä riskien tunnistamisella ja hallinnalla. Vuonna 2015 kaikissa toimipisteissä järjestettiin poistumisharjoitukset. Lisäksi kriisitilanteessa toimimista ja niiden johtamista harjoiteltiin simuloidussa uhkatilanteessa turvallisuusalan asiantuntijoiden johtamana.


Pelisäännöt

Turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työyhteisö on jokaisen Lapin ammattikorkeakoulussa toimivan oikeus. Noudattamalla yhdessä sovittuja pelisääntöjä edistetään hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä ja ehkäistään toimintaa vaikeuttavia ongelmia jo ennakolta.

Yhdessä opiskelijakunnan kanssa laaditut Lapin AMKin pelisäännöt ohjaavat henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaa ammattikorkeakoulussa. Niitä on tarkoitus noudattaa myös harjoittelussa, opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä, virtuaaliopetuksessa ja sosiaalisessa mediassa.