Etusivu / Vuosikertomus / Paras paikka. / Rehtorin katsaus

Tehokkaan toiminnan vuosi

Lapin AMKin toisena toimintavuotena saavutettiin jälleen uusi tutkintoennätys 1149 tutkintoa. Vuosien 2014 ja 2015 hyvät tutkintotulokset vahvistavat Lapin AMK:n asemaa rahoitusmallin mukaisessa valtionrahoituksen jaossa, mikäli muut ammattikorkeakoulut eivät ole pystyneet vielä parempaan tulokseen. Hyvien tulosten vaikutukset näkyvät rahoituksessa vuosina 2017 – 2019.

Johtaminen henkilöstökoulutuksen keskiössä

Henkilöstön osaamisen kehittäminen keskittyi lähiesimiestyöskentelyyn. Lukuisissa työpajoissa pohdittiin esimiestyötä ja johtamisen perusperiaatteita. Työ jatkuu vuoden 2016 aikana johtamisjärjestelmän ja johtamisen onnistumisen arviointina.

Toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistäminen leimasi edelleen vuotta 2015. Vuoden aikana lapinamkilaisten puhe omasta ammattikorkeakoulustaan muuttui entistä enemmän puheeksi ”meistä”. Yksi ja yhtenäinen ammattikorkeakoulu oli syntymässä.

Talous vahvaan kuntoon

Talouden vahvistaminen jatkui toimintavuoden aikana. Vuoden taloudellinen tulos tuki edellisvuoden tapaan ammattikorkeakoulun maksuvalmiuden kehittymistä. Kassavarantojen reaaliarvon säilyttämiseksi hallitus päätti aloittaa korkeakoulun sijoitustoiminnan.

Onnistuminen taloudenpidossa perustuu jo ammattikorkeakoulun rakentamisvaiheessa luotuun pitkäntähtäyksen taloussuunnitteluun. Olemme onnistuneet varautumaan hyvin laskevaan valtionrahoitukseen. Tämä on edellyttänyt tiukkaa taloudenpitoa kaikilta tulosyksiköiltä

Strategiavalintoja arkityöhön

Vuonna 2013 hyväksytyn strategian linjauksia vietiin intensiivisen työryhmätyöskentelyn avulla ammattikorkeakoulun perustoimintoihin. Painoalavalinnoille haettiin konkreettista sisältöä sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa. Strategiatyöskentely oli samalla valmistautumista vuoden 2017 sopimusneuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Uusilla opetussuunnitelmilla puhtia oppimiseen

Kuluneen vuoden aikana tiivistyi osaamis- ja ongelmaperusteinen opetussuunnitelmatyö. OPS-työn tavoitteena on rakentaa kokonaan uudet opetussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2017. Työ eteni eri koulutuksien kompetenssien määrittelynä. Ammattikorkeakoulun strategiset valinnat ovat sisäänrakennettuna opetussuunnitelmiin.

OPS-työ kosketti jokaista lapinamkilaista; työtä tehtiin laajalla rintamalla. Vuoropuhelu elinkeinoelämän ja muiden kumppaneiden kanssa toi todellista sisältöä uusiin opetussuunnitelmiin.

Lappilaista korkeakouluyhteistyötä

Elokuussa käytiin Lapin yliopiston johdon kanssa neuvottelut Lapin korkeakoulukonsernin kehittämissuunnitelmasta. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteishengessä, ja se hyväksyttiin sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston hallituksessa.

Toimintavuoden syksyllä käynnistyi keskustelu Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyistä. Lapin yliopisto teki syksyn aikana tarjouksen Rovaniemen kaupungille ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle ammattikorkeakoulun osakkeiden ostamisesta.

Martti Lampela LapinAMK pkuha 11 web.jpg

Martti Lampela
Rehtori