Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoinen edelläkävijä

Pohjoinen edelläkävijä

Erikoistumme arktiseksi olosuhdeosaajaksi. Voitamme arktisen elinympäristön haasteet ja hyödynnämme sen hienot puolet. Luomme molemmista hyvinvointia, liiketoimintaa, kulttuuria ja tietotaitoa. Tässä työssä viljelemme yhteisöllisyyttä, ennakkoluulottomuutta ja keskinäistä luottamusta, sillä jokainen meistä on arvokas työskennellessään yhteisen päämäärän hyväksi.

Vuonna 2020 meistä on tullut pohjoinen edelläkävijä. Kun joku tarvitsee tietoa, miten pohjoisessa pärjätään ja menestytään, hän soittaa ensimmäisenä meille.


Strategia ohjaa toimintaa

Lapin AMKin strategia valmistui vuoden 2014 aikana. Strategia määrittelee ammattikorkeakoulun vision, profiilin ja painoalat.

Vuonna 2015 laadittiin toimeenpano-ohjelma, jolla varmistetaan strategian kytkeytyminen ammattikorkeakoulun toimintaan. Keskeistä toimeenpanossa on strategian integrointi kiinteäksi osaksi opetussuunnitelmia, opetusta ja TKI-toimintaa.

Strategian toimeenpanoa johdetaan sisäisillä tulossopimuksilla, joissa vuosittain sovitaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä keskeiset kehittämiskohteet. Strategian toimeenpanon varmistamiseksi toimintaa arvioidaan sisäisin auditoinnein sekä erikseen rakennetun strategian toimeenpanon arviointimittariston avulla. Strategian kytkeytyminen jokaisen työntekijän työtehtäviin käydään läpi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Kullekin painoalalle on määritelty ja vahvistettu kehittämiskärki sekä kehittämistavoitteet vuoteen 2020.

Ammattikorkeakoulun strategialla, Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman klustereilla (ASP) ja LUC-innovaatio-ohjelmalla on yhtenevät tavoitteet ja sisällöt. Näistä muodostuu kokonaisuus, jolla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja alueen muut toimijat kehittävät toimintaa Lapissa samaan suuntaan.