Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoinen edelläkävijä / Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen

Arktinen yhteistyö ja pohjoinen rajaosaaminen

Painoalan kehittämiskärki: Arktinen olosuhdeosaaminen

Arktinen olosuhdeosaaminen on kokonaisvaltaista olosuhteiden hallintaa ja hyödyntämistä. Arktinen olosuhdeosaaminen on sitä, että koko yhteiskunta kykenee toimimaan maailman haasteellisimmissa olosuhteissa. Ihmisten on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. Koneiden, laitteiden, teollisuuslaitosten pitää toimia jopa 80 celsiusasteen lämpötilan-vaihteluissa, lumessa, sateissa ja tuulissa, suurissa kosteusvaihteluissa, sekä äärimmäisissä valon vaihteluissa. Lisäksi pitkät etäisyydet ja harva asutus ovat tyypillisiä arktisissa olosuhteissa. Arktisissa oloissa menestyminen ja hyvinvointi edellyttävät monialaista erityisosaamista sekä ratkaisukeskeistä ja avointa toimintakulttuuria.

Lapilla on 1600 km maarajaa kolmen eri valtion kanssa –
paljon enemmän kuin muun Suomen kanssa.
Koko arktisella alueella on alueita kahdeksalla valtiolla.
Teet hyvää yhteistyötä arktisten maiden asukkaiden kanssa,
sillä pohjoisen ihmisinä heillä on samoja haasteita ja samoja etuja kuin sinulla.
Miten esim. julkisia palveluja voidaan tuottaa naapurimaan kanssa yhdessä?

Yhteisöllinen, avoin ilmapiiri, tehokkuus ja vieraanvaraisuus ovat paikallisia vahvuuksia. Lappilaiselle tietotaidolle, koulutukselle, tutkimukselle ja kehitykselle on kasvavaa kysyntää kun globaali mielenkiinto on kääntynyt kohti arktisia alueita.


Kehittämistyötä tehdään kahdella tasolla:

  • Kylmien olosuhteiden hallinta
  • Arktinen hyvinvointi ja vieraanvaraisuus