Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoinen edelläkävijä / Etäisyyksien hallinta

Etäisyyksien hallinta

Kehittämiskärki: Digitalisaation kehittäminen ja soveltaminen

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Lapissa älykkäiden palveluratkaisujen merkitys palveluiden saatavuuden ja tasa-arvoisuuden turvaamiseksi korostuu. Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista että palveluiden sähköistämistä ja se edellyttää asioiden tekemistä ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen tuottamisen käyttäjälähtöisesti. Verkossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat edullisesti ja reaaliaikaisesti ja kuluttajan on helpompi vertailla kilpailevia palveluja keskenään verkossa kuin reaalimaailmassa.

Keksit ratkaisuja toimivaan arkeen välimatkoista huolimatta.
Ratkaisusi voivat olla vaikkapa logistiikkaa, viestintäteknologiaa, liikkuvia palveluja, etäoppimista, etätyötä tai etäterveydenhuoltoa.

Digitalisaatio on väline älykkäiden ratkaisujen tuottamiseen. Se yhdistää ihmisiä toisiinsa ja helpottaa vuorovaikutusta heidän välillään ja mahdollistaa esimerkiksi julkisen sektorin toiminnan tehostamisen ja palvelujen paremman laadun. Se myös luo uutta työtä ja uusia työpaikkoja.

Digitalisaatio on käsitteenä laaja ja moniulotteinen.Lapin ammattikorkeakoulu on rajannut digitalisaation soveltamisen ja kehittämisen koskemaan strategian painoaloilla tapahtuvaa toimintaa. Kehittämistyötä tehdään neljällä tasolla:

  • Virtuaalikampuksen kehittäminen
  • Tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöjen digitalisointi
  • Digitalisaation soveltaminen palvelu- ja tuotekehitykseen
  • Simulaatiopedagogiikan kehittäminen