Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoinen edelläkävijä / Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen

Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen

Kehittämiskärki: Arktisen tuotannon kehittäminen

Lappi on luonnonvaroiltaan rikas ja monipuolinen alue. Arktisella alueella tapahtuva palveluiden ja tuotteiden tuotanto on kuitenkin olosuhdetekijöistä johtuen haasteellista ja edellyttää erityispiirteidensä huomioimista, erityisosaamista ja erityisiä ratkaisuja.

Sovitat taitavasti yhteen eri tapoja hyödyntää pohjoista luontoa:
virkistys, matkailu, kulttuuri, kaivokset…
Älykäs (smart) sisältää kestävän kehityksen
ja sen edistämisen tarvittaessa modernin teknologian avulla.

Nykyaikainen kiertotalous on toimintaa, jolla voidaan aikaansaada talouskasvua luontoa vahingoittamatta. Arktisen tuotannon kehittäminen ja kiertotalouden edelläkävijyys luovat uusia työpaikkoja ja kasvua ja tarjoavat kulutukseen ekologisesti kestäviä ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on talouskasvun aikaansaaminen luonnonvaroja kunnioittaen.

Kehittämistyötä tehdään kolmella tasolla:

  • Kaivos- ja teollisuuspalvelut
  • Arktinen biotalous, kiertotalous ja sivuvirrat
  • Green Care