Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoinen edelläkävijä / Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaaminen

Painoalan kehittämiskärki: Arktinen turvallisuus

Arktisessa turvallisuudessa alueen olosuhdeosaaminen yhdistyy liiketoimintamahdollisuuksiin ja osaamiseen, jotka nousevat toimintaympäristön (asiakkaiden, tilaajien, työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen)erityisvaatimuksista. Arktinen turvallisuus rakentuu alueen erityispiirteisiin perustuvasta riskienhallinnan osaamisesta.

Arktisen turvallisuuden kehittämisen tavoitteena on tuottaa sellaista osaamista ja kehittämistoimintaa, joilla voidaan ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön toiminta sekä tukea niiltä osin elinkeinojen ja alueen kehittymistä ja yritysten kilpailukyvyn kasvua. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät turvallisuudelta riskienhallintaosaamista ja arktista olosuhdeosaamista.

Kehität toimintatapoja, jotka lisäävät turvallisuutta työssä ja vapaalla.
Turvallisuutta ovat niin ihmisen
henkilökohtainen turvallisuus ja hyvinvointi
kuin yritysten ja koko yhteiskunnan häiriötön toiminta.

Turvallisuus on lappilaisten yhteinen tavoite. Avainsana tekemisessä on verkosto-osaaminen. Harvaan asutut alueet ja pienet resurssit edellyttävät kaikkien toimijoiden voimien yhdistämistä. Yritykset, viranomaiset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, järjestöt ja kuntalaiset muodostavat yhdessä turvallisuusverkoston, jolla varmistetaan asukkaiden ja kuntalaisten turvallisuus ja yritysten häiriötön toiminta.

Kehittämistyötä tehdään kolmella tasolla:

  • Matkailun turvallisuus
  • Arjen turvallisuus
  • Kaivostoimintaympäristön turvallisuus