Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoisen tekijät / Johtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittäminen

Lapin AMKin johto ja esimiehet ovat avainasemassa henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja työhyvinvoinnissa. Jokaisen esimiehen on omalta osaltaan toimittava yhteisten johtamisen periaatteiden mukaisesti ja varmistettava, että heidän yksikössään työskentelevät henkilöt tuntevat Lapin AMKin toimintaperiaatteet, strategian ja päämäärät ja luotava edellytykset henkilöstölle hoitaa tehtäviään tuloksellisesti.

Lapin AMKin esimiestyön laatua ja johtamisosaamista kehitetään systemaattisesti johtamis- ja esimiestyön koulutuksella. Yhteisissä tilaisuuksissa etsitään myös esimies- ja asiantuntijatyötä tukevia ratkaisuja yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Vuoden 2015 aikana esimiesten johtamiskoulutuksessa painopisteitä olivat

  • Johtamiskulttuurin vahvistaminen ja siihen sitouttaminen
  • Esimiestaitojen tunnistaminen ja vahvistaminen
  • Erityistilanteiden johtamisosaamisen lisääminen
  • Esimiestyön jatkokehittämistarpeiden ja –toimien suunnitelma

Vuonna 2016 keskitytään johtamisen arviointiin ja kehittämiseen kahdesta näkökulmasta: arvioidaan johtamisjärjestelmän toimivuutta sekä johtamistyössä onnistumista.