Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoisen tekijät / Kumppanuutta ja palveluja alueelle

Kumppanuutta ja palveluja alueelle

Olemme vuoden 2015 aikana toteuttaneet koko ammattikorkeakoulua koskevan kumppanuudenhallinnan selvityksen. Sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet on kartoitettu ja kumppanuuskriteerit määritetty. Kumppanuuspalautteen käsittelyssä edetään siten, että asiakas- ja kumppanuususkollisuudesta tulee aluevaikuttavuuden indikaattori. joiden perusteella saadaan vaikuttavuusindikaattori. Indikaattori kuvaa, millaiseksi yhteistyökumppaniksi ja sitä kautta aluekehittäjäksi yritykset ja yhteistyöorganisaatiot Lapin ammattikorkeakoulun kokevat.

 

Toteutamme arktista strategiaa kumppaneidemme kanssa

Arktisen erikoistumisen ohjelman toteuttamiseksi Lappiin on perustettu viisi arktista älykkäästi erikoistunutta klusteria, jotka muodostuvat yrityksistä, elinkeinoelämän tukipalveluista, rahoittajista, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä muista alueen toimijoista.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin vetämisestä sekä MTI:n kautta Arktisesta turvallisuusklusterista yhdessä Lapin yliopiston kanssa. Ammattikorkeakoulu osallistuu myös muiden klustereiden toimintaan. Klustereissa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi keskeiset yritykset, Lapin yliopisto, Digipolis Oy, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, ProAgria, Rovaniemen kehitys Oy ja Lapin liitto sekä verkostoitumisen kautta muut alueen toimijat.

Hanketoimijoiden tavoitteena on klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa.

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterissa on koottu tiedot seitsemän lappilaisen organisaation kehittämisympäristöistä. Mukana ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lapin ammattiopisto, Ammattiopisto Lappia, GTK, Luke ja Metsäkeskus. Tiloja ja kehittämisympäristöjä voidaan käyttää yhteisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä oppimiseen. Ne ovat vuokrattavissa myös yrityksille ja yhteisöille tutkimus- ja innovaatioympäristöiksi.

 

Panostamme palvelutoiminnan kehittämiseen

Toimintavuoden 2015 aikana Lapin AMK:ssa tehtiin selvitystyö siitä, miten olemassa olevaa yritystoimintaa voitaisiin parhaiten tukea palvelutoiminnan avulla. Kuulimme laajalla otoksella asiakkaita ja yhteistyökumppaneita eri puolelta Lappia. Selvitystyö osoitti Lapin AMKin palvelutoimintaan liitetyt vahvuudet ja kapeikot. 

Selvitystyön tulosten perusteella rakennettiin Lapin AMKin palvelutoiminnan toimintamalli ja yhteiset käytänteet. Osaamisaloille nimettiin palvelutoiminnan vastuuhenkilöt ja liiketoiminnan palvelupäällikkö koordinoi toimintaa keskitetysti. Palvelutoiminnan tavoitteet on määritelty osaamisalojen tulossopimuksissa ja ne siirrettiin yksikön tavoitteiksi toimintavuodelle 2016.

Lapin AMKilla oli entuudestaan rekisteröity tuotemerkki, Arctic Power, joka soveltui palvelutoiminnan brändiksi. Erottuva brändi on palvelutoiminnan lanseerauksen ja markkinoinnin kannalta tärkeä. Tuotemerkki sidottiin Lapin AMKin visuaaliseen ilmeeseen.