Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoisen tekijät / Opiskelijakunta Rotko

Opiskelijakunta Rotko

Opiskelijakunta ROTKO nosti profiiliaan toisena toimintavuonnaan edunvalvonnan parissa. ROTKO otti kantaa valtakunnallisiin ja alueellisiin opiskelijoiden arkea koskeviin kysymyksiin. ROTKO vaikutti aktiivisesti SAMOKiin eli Suomen opiskelijakuntien liittoon, jotta maakuntien opiskelijoita ei unohdeta kansallisessa edunvalvontatyössä. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Lapin AMK:n kanssa ja ROTKO näkyi kampuksilla kerätessään opiskelijoilta vuosipalautetta ja järjestäessään koulun lukukauden avajaiset.

Opiskelijakunta otti käyttöönsä uuden toimintamallin, jossa opiskelijakunnan hallituksen jäsenet olivat vastuussa toimintasuunnitelmiin kirjatuista projekteista. Tämä korvaa entisen sektori painotteisen toimintavan. Uusi projektipainotteinen toimintamalli koettiin toimivaksi ja käytännettä jatketaan toimintavuonna 2016.

ROTKO panosti myös resurssejaan kampusviihtyvyyteen ja Rovaniemen Jokiväylän toimipisteellä opiskelijoiden olohuone on saanut eloa, kun tiloihin saatiin toimiva keittiökalustus. Opiskelijoiden olohuone toimii opiskelijoiden tauko- ja vapaa-ajanviettotilana sekä on varattavissa myös opiskelijayhdistysten ja klubien kokouskäyttöön. Vuoden 2016 kuluessa pyrimme samaan myös Kemin toimipisteellemme entistä toimivamman opiskelijoiden oleskelutilan.

Vuonna 2015 panostimme myös opiskelijakunnan ja toimintamme tunnettavuuden lisäämiseen ja pidimme henkilöstölle ROTKO-infoja. Tavoitteena oli lisätä Lapin AMK:n toimijoiden tietoutta opiskelijakunnan roolista korkeakouluyhteisössä. Pyrimme myös näkymään opiskelijoiden arjessa osallistumalla kampuksillamme järjestettyihin tapahtumiin sekä muihin yhteistyötilaisuuksiin.


Jonna Jakkila
Toiminnanjohtaja
Lapin AMK opiskelijakunta ROTKO

 

ROTKO-logo-FIN_4v.png