Etusivu / Vuosikertomus / Pohjoisen tekijät / Työyhteisö ja osaamisen kehittäminen

Työyhteisöä ja osaamista kehitetään aktiivisesti

Lapin AMKin henkilöstökysely toteutettiin vuonna 2015 toista kertaa. Uudistetussa kyselyssä arvioinnin kohteita olivat johtaminen, oma toiminta sekä työhyvinvointi. Kyselyyn sisältyi myös kohtia, joilla kerättiin arviointitietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kehittämiseen.

Kyselyn tuloksia purettiin keskittyen erityisesti avoimissa kysymyksissä esitettyihin kehittämisehdotuksiin. Yksittäiset kehittämisehdotukset koottiin kymmeneen pääluokkaan ja arvotti ne toimintaamme ohjaavien arvojen ja tavoitteiden näkökulmasta.

Keskeisiksi kehittämistoimienpiteiksi nousivat

  • Kehityskeskusteluprosessin roolin täsmentäminen ja läpäisyn varmistaminen
  • Yhteisten tapahtumien lisääminen kaikilla organisaatiotasoilla
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman voimaansaattaminen
  • Johdon jalkautuminen ja lähiesimiesosaamisen lisääminen

 

Tulosyksiköiden vuosittain päivitettävään suunnitelmaan dokumentoidaan henkilöstöpalautteen pohjalta käynnistettävät toimenpiteet ja vastuut, ja sen avulla voidaan arvioida ja seurata kehittämistoimien toteutumista.

 

Henkilöstön osaamiskartoitukset

Vuonna 2015 käynnistyivät Lapin AMKin henkilöstön osaamiskartoitukset, joissa selvitetään muun muassa henkilöstön osaaminen suhteessa strategian painoaloihin ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteena on koko henkilöstön systemaattinen ja johdettu osaamisen kehittäminen.

Osaamiskartoituksissa selvitettävät osaamisvaatimukset määritellään osaamisalan, opetuksen kehittämisen ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Kartoituksen tulokset muodostavat pohjan kunkin alan henkilöstön koulutussuunnittelulle.

Osaamiskartoitukset pilotoidaan teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla. Pilotin kokemuksien pohjalta kehitetty osaamiskartoitusprosessi laajennetaan asteittain palvelemaan koko ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämistä.