Etusivu / Vuosikertomus / Tilinpäätös 2015

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Nissinen vuosikertomus 2015.jpg

Vuosi 2015 oli yhdistyneen Lapin ammattikorkeakoulun toinen varsinainen toimintavuosi. Uuden toimintakulttuurin luominen eteni jopa hämmästyttävän hyvin ja selviä hyötyjä alkoi näkyä ammattikorkeakoulun toiminnassa. Myös yli 3 miljoonan positiivinen taloudellinen tulos alentuneessa valtionrahoitustilanteessa on kestävä todiste etenemisestä. Lisäksi se osoittaa sen, että toimilupavaiheessa tehdyt vaikeammatkin päätökset koulutuskarsintoineen olivat perusteltuja. Tavoitteena aikanaan oli tehdä tarvittavat päätökset kerralla, jotta niiden avulla päästäisiin yli haasteellisen rahoitusalhon. Näin onkin käymässä.

Hyvä taloudellinen suoriutuminen viime vuonna varmistaa lisäksi kykymme kehittämiseen, TKI-hankevolyymin ylläpitämisen sekä riittävän kyvyn investoida koulutuksen puitteisiin kilpailukykymme ylläpitämiseksi. Olemme ottaneet entistä vahvemman paikan ammattikorkeakoulukentässä.

Korkeakoulutuksen kenttä on liikkeessä ja kehitys on pysyvää. Opetus- ja kulttuuriministeriö haastaa edelleen korkeakouluja uudistumaan ja hakemaan synergioita ja kriittistä massaa. Uusi kehityssuunta näyttää olevan vahvempien koulutuskonsernien valmistelu. Tässä keskustelussa luonnollisesti Lapinkin tulee olla valppaana. Muutoksia tulee kuitenkin tehdä huolellisen ja yhteisen valmistelun perusteella, erityisesti kun koulumme historia on vielä lyhyt ja olemme vasta käyneet läpi suuren muutoksen. Tämän johdosta Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi yliopiston kanssa valmistellut strategisen yhteistyön suuntaviivat kokouksessaan syyskuussa 2015.

Yhteisillä linjauksilla pyritään entisestään syventämään korkeakoulukonsernin yhteistä tekemistä, omistajuusasiat eivät olleet vielä tuolloin keskustelussa. Sittemmin esiin noussut ammattikorkeakoulun omistajuuskriisi häiritsee ikävällä tavalla näitä tärkeitä kehittämistoimenpiteitä. Pahoittelen tästä vyyhdistä aiheutuneita haasteita, jotka toivottavasti aikanaan oikenevat suuntaan tai toiseen.

Arktisuudesta elinvoimaa -strategiamme hyväksyttiin kesällä 2013 perusteellisen valmistelun jälkeen. Strategian jalkauttamista on jatkettu opetussuunnitelmien tasolle saakka. Arktisuus strategian ytimenä on edelleen kirkas ja mahdollistaa uusia avauksia ja näkyvyyttä, kun Suomi ottaa arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ensi vuonna. Maakunnan arktisen teollisuuden ja matkailun kehitysnäkymät ovat hyvät, mikä lupaa paljon myös ammattikorkeakoulun TKI-hankkeille ja sitä kautta rahoituksellekin.

Haasteellisena aikana hienosti tehdystä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä koulumme uuden kulttuurin luomisesta haluan kiittää mitä lämpimimmin henkilökuntaamme, opiskelijoita, asiakkaita, omistajia ja hallituksen jäseniä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita.

Olemme totisesti Pohjoista tekoa!

Tero Nissinen
hallituksen puheenjohtaja

Kuva: Janica Karasti
Tase ja tuloslaskelma